روند سفارش در گیفتاوا به شرح زیر است.

  • بررسی محصولات و هدایای مختلف در وب سایت گیفتاوا
  • تماس با واحد فروش گیفتاوا جهت اطلاع از قیمت نهایی، موجودی، رنگ بندی و هزینه خدمات چاپ
  • صدور پیش فاکتور و واریز پیش پرداخت
  • شروع روند آماده سازی سفارش
  • تماس واحد فروش با مشتری پس از آماده شدن سفارش
  • پرداخت الباقی هزینه توسط مشتری
  • ارسال سفارش و تحویل آن به دست مشتری